Velkommen til Helset Legesenter

COVID-19 – test ifbm reise: Vi tilbyr ikke covidtesting/attest ifbm reise. Dette er et tilbud som gis av flere private helseaktører.

Har du symptomer på koronavirusinfeksjon, er i karantene eller isolasjon, ber vi deg om å IKKE møte opp på legesenteret, men ta kontakt elektronisk eller på telefon.
 Vi ber om at du bruker munnbind når du kommer på besøk på legesenteret.
Konsultasjon over telefon og video:
Video- og telefonkonsultasjoner sidestilles med vanlig konsultasjon med oppmøte. Vær da oppmerksom på at en konsultasjon over video eller telefon også vil utløse kravet om  betaling av egenandel hvis du ikke har frikort. Fakturagebyr tilkommer.
Spørsmål om koronavirus:

Influensavaksine 2021
Vi har ikke flere vaksiner på vårt kontor utover til de som allerede har fått avtalt vaksinetime. Bærum kommune har tilbud om vaksinering til risikogrupper, informasjon om dette tilbudet finner du her. 

Vikar for dr. Zeinali:
Fastlege Zeinali er i utdaningspermisjon i ett år. Dr.Kari Østeberg er vikar t.o.m 30. April 2022.  Dr.Kari Østeberg er allmennlege, i spesialisering i allmennmedisin. Hun har lang og bred erfaring fra allmennmedisin, pediatri og geriatri.

Ny fastlege ved Helset legesenter:
Den 01.04.21 startet Trine Svanevik som ny fastlege hos oss. Trine har arbeidet som lege i mange år og har bred erfaring fra allmennmedisin, indremedisin og akuttmedisin. Hun er i tillegg utdannet fysioterapeut. Hun vil ha ledig kapasitet til nye pasienter. Les mer her

Informasjon om videokonsultasjoner

BEHOV FOR RASK TIME?

Ring legesenteret på morgenen fra kl 08.00 på 67 80 22 00 for å få en av fastlegenes timer for øyeblikkelig hjelp. Det er også mulig å selv bestille vanlige timer og hastetimer samme dag via selvbetjeningen.

Du som har fastlege ved Helset Legesenter kan kontakte oss elektronisk. Registrer en brukerprofil via selvbetjening, så kan du via sikker ePortal gjøre følgende:

  • Bestille ordinære timer
  • Bestille hastetimer fra kl 16.00 dagen før og samme dag.
  • Fornye eResepter på faste medisiner  
  • Foreta eKonsultasjon med legen.
  • Kontakte legesenteret elektronisk med forspørsler til sekretær. Disse videresendes lege ved behov.
  • Legen kan sende resultater/tilbakemelding på ePortalen – du varsles via mail fra besoklegen.no

Ordningen gir bedre service, kort ventetid og avlaster telefonlinjene våre. Vi ber om at kommuikasjon med legesenteret primært foregår elektronisk.

Åpningstid: Mandag-fredag kl 08.00 – 16.00 og Telefontid: kl 08.00 – 12.00 og kl 13.00 – 15.00.

Ved behov for rask hjelp utenom åpningstid: kontakt lokal legevakt på telefon 116 117.  Ved absolutt øyeblikkelig hjelp: ring 113

Våre tilbud
Helset Legesenter AS er en fastlegepraksis med 2 spesialister i allmennmedisin og 1 allmennlege i spesialisering i allmennmedisin. Vi har 3 erfarne legesekretærer. Tjenestene omfatter allmennlegetjenester med blant annet medisinsk utredning, småkirurgi, skadebehandling, prevensjonsveiledning, svangerskapskontroll, gynekologiske undersøkelser, helserådgivning, samtaler og vaksinasjoner. Vi utreder, behandler og følger opp akutte og kroniske tilstander. Ved behov henviser vi til sykehus eller privatpraktiserende spesialist.

Legesekretærene betjener laboratoriet og utfører urin- og blodanalyser, hjerteprøver (EKG), lungefunksjonstest (spirometri), 24 timers blodtrykksmåling, sårstell mm.

Vi anvender Fürst laboratorium. Fürst tilbyr en tjeneste der pasienten kan søke opp sine prøvesvar på nett.