Velkommen til Helset Legesenter

Vi ber om at du bruker munnbind når du kommer på besøk på legesenteret.
Tips for korrekt bruk kan ses her

Legesenteret er i full drift, men vi følger nasjonale og lokale anbefalninger om hvem som skal komme på konsultasjoner med oppmøte og hva som egner seg til video- eller telefonkonsultasjon.

 • Har du fått påvist Covid-19 infeksjon i løpet av de siste 6 ukene?
 • Har du kommet hjem fra utlandet (fra land som gir karanteneplikt) de siste 10 dagene?
 • Har du nå eller har du hatt akutte forkjølelsessymptomer de siste 10 dager?
  Herunder gjelder spesifikt: feber, hoste, tungpust, tap av lukt/smak. Herunder gjelder ikke: allergi, nesepolypper, kroniske plager, åpenbare andre årsaker)
 • Har du hatt nytilkommet vandig (tynnflytende) diare eller magesmerter og samtidig feber de siste 10 dager?
  Herunder gjelder ikke: kroniske eller kronisk gjentaende plager, opplagte plager fra urinveiene, opplagt gynekologiske plager. Symptomene skal være akutt og kombinert med feber (temp over 38 grader)
 • Kontakt de siste 10 dagene med noen som har fått påvist Covid-19 i løpet av de siste 2 månedene
 • Er du for øyeblikket i hjemmekarantene?

Svarer du JA på ett eller flere punkter, ber vi deg om å IKKE møte opp på legesenteret, men ta kontakt elektronisk eller på telefon først.

For de som har legetime med oppmøte, ber vi om at du følger disse tiltak når du kommer inn på legesenteret: Hold avstand. Bruk munnbind. Berør minst mulig. Sprit/vask hender før du kommer inn og før du går hvis mulig.

Konsultasjon over telefon og video:
Det er nå endret i reglementet midlertidig, slik at både video- og telefonkonsultasjoner kan sidestilles med vanlig konsultasjon med oppmøte. Vær da oppmerksom på at en konsultasjon over video eller telefon også vil utløse kravet om  betaling av egenandel. Fakturagebyr tilkommer.

Spørsmål om koronavirus:

Ny lege på Helset legesenter:
Dr Fatemeh Zeinali er ny fastlege på Helset Legesenter. Hun har inngått deleliste med dr Trond Brostigen. Det betyr at alle dr Brostigens faste pasienter nå ivertas både av dr Zeinali og dr Brostigen. Dr Zeinali har jobbet som fastlege i flere år og har lang erfaring innen allmennmedisin og gynekologi. Timer hos dr Zeinali kan bestilles på vanlig måte via selvbetjening eller telefon.

Informasjon om videokonsultasjoner

BEHOV FOR RASK TIME?

Ring legesenteret på morgenen fra kl 08.00 på 67 80 22 00 for å få en av fastlegenes timer for øyeblikkelig hjelp. Det er også mulig å selv bestille vanlige timer og hastetimer samme dag via selvbetjeningen.

Du som har fastlege ved Helset Legesenter kan kontakte oss elektronisk. Registrer en brukerprofil via selvbetjening, så kan du via sikker ePortal gjøre følgende:

 • Bestille ordinære timer
 • Bestille hastetimer fra kl 16.00 dagen før og samme dag.
 • Fornye eResepter på faste medisiner  
 • Foreta eKonsultasjon med legen.
 • Kontakte legesenteret elektronisk med forspørsler til sekretær. Disse videresendes lege ved behov.
 • Legen kan sende resultater/tilbakemelding på ePortalen – du varsles via mail fra besoklegen.no

Ordningen gir bedre service, kort ventetid og avlaster telefonlinjene våre. Vi ber om at kommuikasjon med legesenteret primært foregår elektronisk.

Åpningstid: Mandag-fredag kl 08.00 – 16.00 og Telefontid: kl 08.00 – 12.00 og kl 13.00 – 15.00.

Ved behov for rask hjelp utenom åpningstid: kontakt lokal legevakt på telefon 116 117.  Ved absolutt øyeblikkelig hjelp: ring 113

Våre tilbud
Helset Legesenter AS er en fastlegepraksis med 2 spesialister i allmennmedisin og 1 allmennlege i spesialisering i allmennmedisin. Vi har 3 erfarne legesekretærer. Tjenestene omfatter allmennlegetjenester med blant annet medisinsk utredning, småkirurgi, skadebehandling, prevensjonsveiledning, svangerskapskontroll, gynekologiske undersøkelser, helserådgivning, samtaler og vaksinasjoner. Vi utreder, behandler og følger opp akutte og kroniske tilstander. Ved behov henviser vi til sykehus eller privatpraktiserende spesialist.

Legesekretærene betjener laboratoriet og utfører urin- og blodanalyser, hjerteprøver (EKG), lungefunksjonstest (spirometri), 24 timers blodtrykksmåling, sårstell mm.

Vi anvender Fürst laboratorium. Fürst tilbyr en tjeneste der pasienten kan søke opp sine prøvesvar på nett.