Velkommen til Helset Legesenter!

INFLUENSAVAKSINE 2018
Du kan få influensavaksinen ved Helset Legesenter fra og med 19.09.18. Vaksinen koster 250 kr og dekkes ikke av frikort. Ved vaksine utenom legetime, er det ingen ekstra kostnader. Etter vaksinen er satt skal man observeres på legekontoret i 20 minutter. Vaksinen kan ikke gis ved samtidig infeksjonssykdom/feber. Ring eller send melding til resepsjonen for å avtale tidspunkt for vaksinering. Det er også mulig å få vaksinen i forbindelse med vanlige legetimer/konsultasjoner.

”DELELISTE” – HVA ER DET?
Er du pasient på fastlegelista til dr BJØRG GRETE SANDBERG ved Helset Legesenter? Da har du nå 2 fastleger: dr GUNNAR FR HVATTUM og dr GRETE SANDBERG. De har inngått avtale om såkalt deleliste*.

Dr GUNNAR FR HVATTUM har gått inn i praksisen og vil overta hele fastlegehjemmelen i 2021/2022. I årene fram til da vil dr HVATTUM og dr SANDBERG arbeide omtrent like mye ved legesenteret. Du kan bestille time hos den du vil. Ved behov for hastetime eller øyeblikkelig hjelp vil den legen som har kapasitet ta hånd om deg. Vi anbefaler deg å bli kjent med dr HVATTUM og la han få bidra med sin moderne
tilnærming og kunnskap. Han er allmennlege i spesialisering. Fortsatt kan du bruke dr SANDBERG og dra nytte av hennes kjennskap til deg og
lange erfaring. Hun er spesialist i allmennmedisin.

*Delelisteavtalen mellom de to legene er inngått i tråd med gjeldende regelverk for
fastlegeordningen og etter utlysning og avtale med Bærum kommune.
-Helset legesenter, oktober 2018

Du som har fastlege ved Helset Legesenter kan kontakte oss elektronisk. Registrer en brukerprofil, så kan du via sikker ePortal gjøre følgende:

  • Bestille ordinære timer
  • Fornye eResepter på faste medisiner  
  • Foreta eKonsultasjon med legen.
  • Legen kan sende resultater på ePortalen – du varsles via mail fra besoklegen.no

Ordningen gir bedre service og avlaster telefonlinjene våre.Trenger du øyeblikkelig hjelp-vurdering, evt time samme dag,  må du ringe om morgenen kl 08.00.

Åpningstid: Mandag-fredag kl 08.00 – 16.00 og Telefontid: kl 08.00 – 12.00 og kl 13.00 – 15.00.

Ved behov for rask hjelp utenom åpningstid: kontakt lokal legevakt.  Ved absolutt øyeblikkelig hjelp: ring 113.

Våre tilbud
Helset Legesenter AS er en fastlegepraksis med 2 spesialister i allmennmedisin og 1 allmennlege i spesialisering i allmennmedisin. Vi har 3 erfarne legesekretærer. Tjenestene omfatter allmennpraksis, småkirurgi, skadebehandling, prevensjonsveiledning, svangerskapskontroll, gynekologiske undersøkelser med kreftprøvetaking, helserådgivning, forebygging, samtaler,  vaksinasjoner. Vi utreder og behandler. Ved behov henviser vi til sykehus eller privatpraktiserende spesialist.

Legesekretærene betjener laboratoriet og utfører urin- og blodanalyser, hjerteprøver (EKG), lungetest (spirometri), 24 timers blodtrykksmåling, sårstell mm.

Vi anvender Fürst laboratorium. Fürst tilbyr en tjeneste der pasienten kan søke opp sine prøvesvar på nett. Si ifra før prøverekvirering dersom du ønsker denne tjenesten.