Velkommen til Helset Legesenter!

Ferieavvikling 2019

I ferien vil senteret være åpent og du kan få legetimer på vanlig måte hos den legen som er på jobb. Forespørsler om e-respter og andre meldinger blir også håndtert av legen som er på jobb.

Dr. Brostigen har ferie fra mandag 24.06.19 til og med fredag 19.07.19
Dr. Sandberg har ferie fra mandag 22.07.19 til og med fredag 09.08.19
Dr. Hvattum har ferie fra torsdag 04.06.19 til og med fredag 26.07.19 samt mandag 12.08.19 til og med fredag 16.08.19

BEHOV FOR RASK TIME?

Ring legesenteret på morgenen fra kl 08.00 på 67 80 22 00 for å få en av fastlegenes timer for øyeblikkelig hjelp. Det er også mulig å selv bestille vanlige timer og hastetimer samme dag via selvbetjeningen.

Du som har fastlege ved Helset Legesenter kan kontakte oss elektronisk. Registrer en brukerprofil via selvbetjening, så kan du via sikker ePortal gjøre følgende:

  • Bestille ordinære timer
  • Bestille hastetimer fra kl 16.00 dagen før og samme dag.
  • Fornye eResepter på faste medisiner  
  • Foreta eKonsultasjon med legen.
  • Kontakte legesenteret elektronisk med forspørsler til sekretær. Disse videresendes lege ved behov.
  • Legen kan sende resultater/tilbakemelding på ePortalen – du varsles via mail fra besoklegen.no

Ordningen gir bedre service, kort ventetid og avlaster telefonlinjene våre. Vi ber om at kommuikasjon med legesenteret primært foregår elektronisk.

Åpningstid: Mandag-fredag kl 08.00 – 16.00 og Telefontid: kl 08.00 – 12.00 og kl 13.00 – 15.00.

Ved behov for rask hjelp utenom åpningstid: kontakt lokal legevakt.  Ved absolutt øyeblikkelig hjelp: ring 113.

“DELELISTE” – HVA ER DET?
Er du pasient på fastlegelista til dr BJØRG GRETE SANDBERG ved Helset Legesenter? Da har du nå 2 fastleger: dr GUNNAR FR HVATTUM og dr GRETE SANDBERG. De har inngått avtale om såkalt deleliste*.

Dr GUNNAR FR HVATTUM har gått inn i praksisen og vil overta hele fastlegehjemmelen i 2021/2022. I årene fram til da vil dr HVATTUM og dr SANDBERG arbeide omtrent like mye ved legesenteret. Du kan bestille time hos den du vil. Ved behov for hastetime eller øyeblikkelig hjelp vil den legen som har kapasitet ta hånd om deg. Vi anbefaler deg å bli kjent med dr HVATTUM og la han få bidra med sin moderne tilnærming og kunnskap. Han er allmennlege i spesialisering. Fortsatt kan du bruke dr SANDBERG og dra nytte av hennes kjennskap til deg og lange erfaring. Hun er spesialist i allmennmedisin.

*Delelisteavtalen mellom de to legene er inngått i tråd med gjeldende regelverk for
fastlegeordningen og etter utlysning og avtale med Bærum kommune.
-Helset legesenter, oktober 2018

Våre tilbud
Helset Legesenter AS er en fastlegepraksis med 2 spesialister i allmennmedisin og 1 allmennlege i spesialisering i allmennmedisin. Vi har 3 erfarne legesekretærer. Tjenestene omfatter allmennpraksis, småkirurgi, skadebehandling, prevensjonsveiledning, svangerskapskontroll, gynekologiske undersøkelser med kreftprøvetaking, helserådgivning, forebygging, samtaler,  vaksinasjoner. Vi utreder og behandler. Ved behov henviser vi til sykehus eller privatpraktiserende spesialist.

Legesekretærene betjener laboratoriet og utfører urin- og blodanalyser, hjerteprøver (EKG), lungetest (spirometri), 24 timers blodtrykksmåling, sårstell mm.

Vi anvender Fürst laboratorium. Fürst tilbyr en tjeneste der pasienten kan søke opp sine prøvesvar på nett. Si ifra før prøverekvirering dersom du ønsker denne tjenesten.