Aktuelt

Elektroniske resepter i allmennpraksis og spesialistpraksiser utenfor sykehus ble innført i Akershus i november 2012.

På sikt vil denne ordningen sikre tryggere legemiddelforskrivning og enklere resepthåndtering for deg.