Legesenteret før og nå

Helset Legesenter as ble startet i 1996 som et helprivat allmennlege- og spesialistlegesenter. Vi hadde også bedriftshelsetjeneste. Målsetningen var å yte legetjenester med god kvalitet, god tilgjengelighet og trivsel på Helset på Bærums Verk. I årene fra 1996 til 2012 utførte legesenteret ca 200 000 konsultasjoner. I 2001 kom allmennlegene med i fastlegeordingen. Senteret  er pr i dag et fastlegesenter med 3 fastleger, hvorav to deler én liste. Tilsammen knapt 3000 listepasienter.

Sandberg og Brostigen er spesialister i allmennmedisin. Hvattum er allmennlege under spesialisering i allmennmedisin.