Legesenteret

Helset Legesenter as ble startet i 1996 som et helprivat allmennlege- og spesialistlegesenter. Vi hadde også bedriftshelsetjeneste. Målsetningen var å yte legetjenester med god kvalitet, god tilgjengelighet og trivsel på Helset på Bærums Verk. Senteret  er pr i dag et fastlegesenter med 4 leger.