Leger

TROND BROSTIGEN, spesialist i allmennmedisin.  Fastlege.
FATEMEH ZEINALI, allmennlege. I spesialisering allmennmedisin. Fastlege med delt liste med Trond Brostigen
KARI ØSTEBERG, allmennlege. I spesialisering allmennmedisin. Vikar for dr Zeinali.
GUNNAR FR. HVATTUM, spesialist i allmennmedisin. Fastlege.
TRINE SVANEVIK, allmennlege. I spesialisering allmennmedisin. Fastlege.
GRETE SANDBERG, spesialist i allmennmedisin. Pensjonist fra 31.12.21

Vikar for dr. Zeinali:

Fastlege Fatemeh Zeinali er i utdanningspermisjon i ett år. Dr.Kari Østeberg er vikar for Dr Zeinali fra 3 mai 2021 t.o.m 30 april 2022.