Leger

TROND BROSTIGEN, spesialist i allmennmedisin.  Fastlege.

 

GRETE SANDBERG, spesialist i allmennmedisin. Fastlege.

 

GUNNAR FR. HVATTUM, allmennlege. I spesialisering allmennmedisin. Fastlege med delt liste med Grete Sandberg.