Leger

TROND BROSTIGEN, spesialist i allmennmedisin.  Fastlege.
FATEMEH ZEINALI, allmennlege. I spesialisering allmennmedisin. Fastlege med delt liste med Trond Brostigen
KARI ØSTEBERG, vikarlege for dr. Zeinali
GRETE SANDBERG, spesialist i allmennmedisin. Fastlege.
GUNNAR FR. HVATTUM, spesialist i allmennmedisin. Fastlege med delt liste med Grete Sandberg.
TRINE SVANEVIK, allmennlege. I spesialisering allmennmedisin. Fastlege.

Vikar for dr. Zeinali:

Fastlege Fatemeh Zeinali er i utdanningspermisjon i ett år. Dr.Kari Østeberg er vikar for Dr Zeinali fra 3 mai 2021 t.o.m 30 april 2022.

Ny fastlege ved Helset legesenter:
Den 01.04.21 startet Trine Svanevik som ny fastlege hos oss. Trine har arbeidet som lege i mange år og har bred erfaring fra allmennmedisin, indremedisin og akuttmedisin. Hun er i tillegg utdannet fysioterapeut. Hun vil ha ledig kapasitet til nye pasienter.

Samtidig med Trines oppstart har legene Sandberg/Hvattum og Brostigen/Zeinali fått redusert sine lister noe. Dette er gjort ved at HELFO overfører et tilfeldig utvalg til dr. Svaneviks liste. Disse pasientene har fått beskjed fra HELFO om at de har fått ny fastlege ved Helset legesenter. Endringene gjøres som et tilfeldig uttrekk fra HELFO uten at legene har kunnet påvirke dette. Dersom du har fått ny fastlege som følge av omlegging av listestørrelse og ønsker å bytte tilbake kan dette gjøres på Helsenorge.no. Du kan evt sette deg på venteliste hos Sandberg/Hvattum eller Brostigen/Zeinali dersom det ikke er ledige plasser. På Helsenorge.no kan du også bytte til dr. Svanevik hvis du ønsker det. En ny fastlegeliste ved Helset legesenter vil medføre bedre kapasitet og god tilgang for våre pasienter.