Fastlegeordningen

Ved Helset Legesenter tilbyr vi kun legetimer og øvrige tjenester til personer som står på fastliste hos legene. Unntaksvis kan tidligere listepasienter få time etter avtale.

Dersom du ønsker å komme på liste hos en av legene, må dette skje via ordinært bytte av fastlege hos helsenorge.no eller via fastlegetelefonen 800 43 573

Du har rett til å bytte fastlege inntil 2 ganger pr år.  Det må være ledig plass på legens liste.

Vær oppmerksom på at det finnes unntak hvor HELFO gir plass på full liste:

– Selv om legen har full liste, har barn av listepasient rett til å komme på samme liste som forelderen.

– Selv om legen har full liste, har du rett til å få plass dersom årsaken til avgang var geografisk flytting for mindre en 3 år siden.