Opplæring og videreutdannelse

Iblant vil det skje at lege eller legesekretær er opptatt med kurs, videre- eller etterutdanning.

Dette er nødvendig for opprettholdelse av god faglig standard.

Legene må hvert 5. år oppgradere spesialiteten i allmennmedisin. Ulike kurs, hospitering, forskning etc inngår i programmet.

Iblant har vi medhjelpere eller studenter i opplæring.

Vi  tilstreber at dette i minst mulig grad skal medføre redusert kapasitet eller annet besvær for deg som pasient.