Kontakt

Kontaktinformasjon vedrørende Helset Legesenter as

For deg som er pasient ved legesenteret, ber vi om at du kontakter oss elektronisk via selvbetjening

Telefonnummer:            67 80 22 00

Telefax:                             67 80 22 01

Besøksadresse:                Skollerudveien 11, 1353 Bærums Verk

Hjemmeside:                    www.helsetlegesenter.no