Nyttig info om åpningstider etc

I  fanene under framkommer informasjon om åpningstider, priser, konsultasjonen, om vaksinering etc.