Konsultasjon og e-resept

Konsultasjoner foregår etter timebestilling.
Ordinære timer bestilles fortrinnsvis på nett.
Unntak er:
- kirurgitime, som må bestilles pr telefon
- øyeblikkelig hjelptime, dvs time samme dag, som må bestilles pr telefon om morgenen.
Hjemmebesøk foregår kun etter særskilt avtale.
Tid for blodprøver utenom konsultasjon, vaksiner, sårskift, øreskyll etc må avtales med legesekretær.
FORBEREDELSE FOR KONSULTASJON
Når du planlegger timen hos legen, husk at tiden er begrenset. Prioriter det du opplever er viktigst. Man rekker ikke mange problemstillinger.
Det er avsatt opptil 20 minutt pr konsultasjon, (30 minutt på kirurgitimer). Øyeblikkelig hjelptimer er kortere.
Dersom det skal taes blodprøver, er det noen analyser som krever at du er fastende (prøver vedrørende sukkersyke, fettstoffer i blodet etc).
Du skal da ikke ha spist eller drukket 8 timer i forkant av prøvetaking (unntatt litt vann).
Ta med morgenurinprøve ved problematikk medrørende vannlating,  urinveier, mage, underliv.
E-RESEPT I AKERSHUS FRA 13. NOVEMBER 2012
Dersom legen skriver resept til deg, går resepten elektronisk fra legens datamaskin til en nasjonal database. Du får ikke lenger papirresept. Du oppsøker ditt vante apotek, eller et annet apotek om det er mer praktisk. Apoteket henter fram resepten og klargjør medisinen for deg.  Du kan få utskrift over medisinene du bruker neste gang du kommer til Helset Legesenter.
Du kan få oversikt over eReseptene dine ved å gå inn på helsenorge.no