Legeattest til videregående skole

De nye fraværsreglene for elever i den videregående skole (10%-regelen) medfører betydelig ekstraarbeid for fastlegene. Vi minner om at det ikke er nødvendig å ha legeattest for skolefravær ved sykdom før fraværet i et eller flere fag overstiger 10%. Det er mulig å sende e-konsultasjon for å registrere fravær.

Dersom du er borte fra skolen pga svært smittsom sykdom (f.eks omgangssyke) og ser at du kommer til å måtte være borte fra skolen flere dager, ønsker vi at du gir beskjed til oss første fraværsdag og at du så kommer på en time når risikoen for videre smitte er mindre (ved omgangssyke vil det si fravær av diaré og oppkast).

Legeattest ved skolefravær koster 100 kroner. Beløpet kommer i tillegg til vanlig egenandel for legekonsultasjon.