Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene gjeldende fra 1. juli 2018:

Barn under 16 år går gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler:

  • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin,  155/262 kr
  • E-konsultasjon 155 kr
  • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 56 kr
  • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 55 kr
  • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 55 kr
  • Enkel pasientkontakt m/sykemelding, henvisning til spesialist, fysioter, rekvisisjon til transport etc 66 kr

Følgende omfattes ikke av frikortordningen, dvs du må betale for dette selv om du har frikort, er gravid eller er under 16 år:

-Forsendelse av rekvisisjon, henvisning etc pr brev, fax, elektronisk:  59 kr

-Utskrift av journal 85 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

  • Gynekologiske undersøkelser, anoscopi, enkle elastiske bind etc 62 kr
  • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift etc 93 kr
  • Mindre kirurgiske inngrep etc 131 kr
  • Større kirurgiske inngrep, større sårskift etc 177 kr.  Takstene kan repeteres.
Kostnad for saks for metallsuturer, større elastiske bind, vaksiner etc kommer i tillegg.

NB!  TIME SOM IKKE ER AVBESTILT MINST 24 TIMER I FORKANT BLIR FAKTURERT.

Legeerklæringer, attester, etc prissettes etter medgått tid for legen. 1350 kr pr time.  Eks: 10 minutt 225 kr

Vi har betalingsterminal på venterommet. Vennligst gjør opp med kort. Ved giro påløper gebyrer.