Priser

Oppdaterte priser for egenandel hos fastlege er alltid tilgjengelig på helsenorge.no sine nettsider

Prisoversikt for de vanligste tjenestene gjeldende fra 6. juli 2020:
Barn under 16 år betaler ikke egenandel.

Egenandeler:

Lege Egenandel dagtid Egenandel kveldstid
Konsultasjon/e-konsultasjon hos allmennlege/legevakt 160 kroner 280 kroner
Konsultasjon/e-konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 212 kroner 332 kroner
​Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt) ​10 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt 223 kroner 357 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 261 kroner 395 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist 375 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud 58 kroner ​57 kroner
Laboratorieprøver 59 kroner
Røntgen 267 kroner

Takst for tverrfaglig konsultasjon via video og/eller telefon mellom fastlege og helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og/eller ambulansepersonell

Tillegg for spesialist i allmennmedisin

​218 kroner

 

52 kroner

​Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist ​69 kroner

Følgende omfattes ikke av frikortordningen, dvs du må betale for dette selv om du har frikort, er gravid eller er under 16 år:

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen …………………. 116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m…………………………………………. 63
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m…………………………………………………. 95
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m. ……………………………………………… 134
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. …………………………………………………….. 181
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v……………………………………………………………………………………….Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten …………………. 59

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist…………………………………………………. 160/259

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret
belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette …………………………. Etter kostnad

NB!  TIME SOM IKKE ER AVBESTILT MINST 24 TIMER I FORKANT BLIR FAKTURERT.

Legeerklæringer, attester, etc prissettes etter medgått tid for legen. 1350 kr pr time.  Eks: 10 minutt 225 kr

Vi har betalingsterminal på venterommet. Vennligst gjør opp med kort. Ved giro påløper gebyrer.