Vaksinasjon

Influensavaksine 2020:
Vi setter vaksinen ifbm en legetime der det er aktuelt. Vi har også vaksinetimer på ettermiddagene etter avtale. Disse timene vil kunne bestilles via å sende en e-melding til resepsjonen på selvbetjening, eller ringe.

– Alle fra fylte 65 år. Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem. Barn og voksne med: diabetes type 1 og 2, kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme (KMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege. I tillegg anbefales influensavaksine til: Helsepersonell som har pasientkontakt. Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter. Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
Ettermiddagsvaksinering foregår kl 16 og kl 17. Vi tar da inn en gruppe av gangen og overholder smittevernregler. Du vil få vaksinen, denne registreres og du må vente 20 minutter etter at vaksinen er satt. Det er ikke satt av tid til andre problemstillinger. Du må være helt frisk, ikke være i karantene og ikke ha akutt syke nærkontakter for å komme hit

Du kan lese mer om influensavaksinen på Folkehelseinstituttets nettsider.

REISEVAKSINASJON

Skal du på utenlandsreise må du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til. Husk å sjekke dette i god tid før selve reisen.Vi kan forestå enkle vaksinasjoner som difteri, stivkrampe, polio og kikhoste,  hepatit A og B. For mer omfattende vaksinasjon, bl a Gul febervaksine,  bør du kontakte vaksinasjonsklinikk. I Bærum: Folkehelsekontoret i Sandvika. 
SESONGINFLUENSA
Ved Helset Legesenter foretar vi vaksinasjon mot sesonginfluensa gjennom høst og vinter. Vaksinasjonen starter vanligvis i overgangen september/oktober. Influensa kan føre til lungebetennelse, forverring av kroniske grunnsykdommer og varig svekket helse. Influensavaksinasjon reduserer en slik risiko. Vaksinen anbefales til alle over 65 år, gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester), barn og voksne med diabetes, lungesykdom, hjerte- og karsykdom, kronisk lever- og nyresvikt, kroniske nevrologiske sykdommer, nedsatt immunforsvar, alvorlig fedme og annen alvorlig eller kronisk sykdom.
Følgende gjelder ved all vaksinasjon:

Du må være frisk (uten feber, akutt sykdom) når vaksinen settes.  Du må melde fra om eventuelle allergier. Etter vaksinasjonen må du sitte på venterommet til observasjon i ca 20 minutter.