Vaksinasjon

REISEVAKSINASJON
Skal du på utenlandsreise må du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til. Husk å sjekke dette i god tid før selve reisen.Vi kan forestå enkle vaksinasjoner som difteri, stivkrampe, polio og kikhoste,  hepatit A og B. For mer omfattende vaksinasjon, bl a Gul febervaksine,  bør du kontakte vaksinasjonsklinikk. I Bærum: Folkehelsekontoret i Sandvika. 
SESONGINFLUENSA
Ved Helset Legesenter foretar vi vaksinasjon mot sesonginfluensa gjennom høst og vinter. Vaksinasjonen starter vanligvis i overgangen september/oktober.Influensa kan føre til lungebetennelse, forverring av kroniske grunnsykdommer og varig svekket helse. Influensavaksinasjon reduserer en slik risiko. Vaksinen anbefales til alle over 65 år, gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester), barn og voksne med diabetes, lungesykdom, hjerte- og karsykdom, kronisk lever- og nyresvikt, kroniske nevrologiske sykdommer, nedsatt immunforsvar, alvorlig fedme og annen alvorlig eller kronisk sykdom.  Du kan lese mer om influensavaksinen på Folkehelseinstituttets nettsider.
Følgende gjelder ved all vaksinasjon:

Du må være frisk (uten feber, akutt sykdom) når vaksinen settes.  Du må melde fra om eventuelle allergier. Etter vaksinasjonen må du sitte på venterommet til observasjon i ca 20 minutter.